Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân Hôi, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà Trần Thị Khuyên – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633. 845005 – Email: thtanhoi@gmail.com